تورهای خارجی

تور ارمنستان

#طبیعتگردی 🌟🌷💫تور هفت روزه زمینی با خدمات لوکس و لاکچری🌟🌷💫 🇦🇲 *مجری تخصصی ارمنستان با کارگزاری رسمی و ثبت شده

تور گرجستان

مدت: ۴شب و ۵ روز شروع قیمت: ۳ستاره؛ ۱۶۹۰۰۰۰ تومان و ۴ستاره؛ ۱۷۹۰۰۰۰ تومان تاریخ حرکت: ۲۹ مرداد به ۵

استانبول.باکو(ویژه عید فطر)

مدت:۷شب ۸ روز شروع قیمت:۳٫۲۵۰٫۰۰۰تومان سقف قیمت: ۳٫۹۹۰٫۰۰۰تومان تاریخ اعتبار تور:۳۱خرداد به ۷ تیر توضیحات:بلیط رفت و برگشت هواپیما. کلیه ترانسفر

تایلند(بانکوک چیان مای)

مدت:۸ شب ۹ روز شروع قیمت:۴٫۱۷۰٫۰۰۰تومان سقف قیمت: ۵٫۸۲۰٫۰۰۰تومان تاریخ اعتبار تور:۱۱به ۱۹تیر توضیحات:بلیط رفت و برگشت از شیراز با

تایلند(بانکوک پوکت)

مدت:۸ شب ۹ روز شروع قیمت:۴٫۰۴۰٫۰۰۰تومان سقف قیمت: ۷٫۱۲۰٫۰۰۰تومان تاریخ اعتبار تور:۱۱به ۱۹تیر توضیحات:بلیط رفت و برگشت از شیراز با

تایلند(بانکوک پاتایا)

مدت:۸ شب ۹ روز شروع قیمت:۳٫۵۵۰٫۰۰۰تومان سقف قیمت: .۵٫۴۳۰٫۰۰۰تومان تاریخ اعتبار تور:۱۱به ۱۹تیر توضیحات:بلیط رفت و برگشت از شیراز با

تایلند(پاتایا)

مدت:۸ شب ۹ روز شروع قیمت:۳٫۵۵۰٫۰۰۰تومان سقف قیمت: .۵٫۱۳۰٫۰۰۰تومان تاریخ اعتبار تور:۱۱به ۱۹تیر توضیحات:بلیط رفت و برگشت از شیراز با
photo_2017-06-14_09-28-24
ویژه

تایلند(پوکت)

مدت:۸ شب ۹ روز شروع قیمت:۴٫۱۰۰٫۰۰۰تومان سقف قیمت: .۸٫۵۵۰٫۰۰۰تومان تاریخ اعتبار تور:۱۱به ۱۹تیر توضیحات:بلیط رفت و برگشت از شیراز با

تایلند(بانکوک)

مدت:۸ شب ۹ روز شروع قیمت:۳٫۵۸۰٫۰۰۰تومان سقف قیمت: .۵٫۱۹۰٫۰۰۰تومان تاریخ اعتبار تور:۱۱به ۱۹تیر توضیحات:بلیط رفت و برگشت از شیراز با

تایلند(بانکوک پاتایا)

مدت:۸ شب ۹ روز شروع قیمت:۳٫۰۲۰٫۰۰۰تومان سقف قیمت: .۴٫۹۰۰٫۰۰۰تومان تاریخ اعتبار تور:۲۸ خرداد به ۵ تیر توضیحات:بلیط رفت و برگشت

تایلند(بانکوک پوکت)

مدت:۸ شب ۹ روز شروع قیمت:۳٫۵۱۰٫۰۰۰تومان سقف قیمت: .۶٫۵۹۰٫۰۰۰تومان تاریخ اعتبار تور:۲۸ خرداد به ۵ تیر توضیحات:بلیط رفت و برگشت

تایلند(بانکوک چیان مای)

مدت:۸ شب ۹ روز شروع قیمت:۳٫۶۴۰٫۰۰۰تومان سقف قیمت:۵٫۲۹۰٫۰۰۰تومان تاریخ اعتبار تور:۲۸ خرداد به ۵ تیر توضیحات:بلیط رفت و برگشت از

تایلند(پوکت پاتایا)

مدت:۸ شب ۹ روز شروع قیمت:۳٫۶۸۰٫۰۰۰تومان سقف قیمت: .۴٫۹۴۰٫۰۰۰تومان تاریخ اعتبار تور:۲۸ خرداد به ۵ تیر توضیحات:بلیط رفت و برگشت

تایلند(پوکت)

مدت:۸ شب ۹ روز شروع قیمت:۳٫۵۷۰٫۰۰۰تومان سقف قیمت: .۸٫۰۲۰٫۰۰۰تومان تاریخ اعتبار تور:۲۸ خرداد به ۵ تیر توضیحات:بلیط رفت و برگشت

تایلند(پاتایا)

مدت:۸ شب ۹ روز شروع قیمت:۳٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان سقف قیمت: ۴٫۶۰۰٫۰۰۰تومان تاریخ اعتبار تور:۲۸ خرداد به ۵ تیر توضیحات:بلیط رفت و

تایلند ( بانکوک ) چارتر با نرخ ویژه

مدت:۸ شب ۹ روز شروع قیمت:۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان سقف قیمت:۴٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان تاریخ اعتبار تور: ۲۸ خرداد به ۵ تیر توضیحات:بلیط رفت

ارمنستان (ایروان)

مدت: ۳ / ۴ / ۷ شب شروع قیمت:۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان سقف قیمت:۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان تاریخ اعتبار تور:هر هفته توضیحات:اقامت با صبحانه ، بلیط رفت

تایلند ( بانکوک )

مدت:۸ شب ۹ روز شروع قیمت:۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان سقف قیمت:۴٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان تاریخ اعتبار تور:هر هفته توضیحات:بلیط رفت و برگشت با پرواز قطری از

تایلند ( پاتایا)

مدت:۸ شب ۹ روز شروع قیمت:۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان سقف قیمت:۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان تاریخ اعتبار تور:هر هفته توضیحات:بلیط رفت و برگشت با پرواز قطری از

بانکوک / پوکت

مدت:۸ شب ۹ روز شروع قیمت:۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان سقف قیمت:۵٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان تاریخ اعتبار تور:هر هفته توضیحات:بلیط رفت و برگشت با پرواز قطری از

بانکوک پاتایا

مدت:۸ شب ۹ روز شروع قیمت:۳٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان سقف قیمت:۴٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان تاریخ اعتبار تور:هر هفته توضیحات:بلیط رفت و برگشت با پرواز قطری از

هندوستان ( دهلی + اگرا + جیپور )

مدت:۷ شب ۸ روز شروع قیمت:۳۳۰۰۰۰۰ تومان سقف قیمت:۳۳۰۰۰۰ تومان تاریخ اعتبار تور:۵ شنبه هر هفته از شیراز توضیحات:اقامت با صبحانه ،ویزا