تورهای آسیایی

ارمنستان (ایروان)

مدت: ۳ / ۴ / ۷ شب شروع قیمت:۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان سقف قیمت:۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان تاریخ اعتبار تور:هر

استانبول.باکو(ویژه عید فطر)

مدت:۷شب ۸ روز شروع قیمت:۳٫۲۵۰٫۰۰۰تومان سقف قیمت: ۳٫۹۹۰٫۰۰۰تومان تاریخ اعتبار تور:۳۱خرداد به ۷

بانکوک / پوکت

مدت:۸ شب ۹ روز شروع قیمت:۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان سقف قیمت:۵٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان تاریخ اعتبار تور:هر هفته توضیحات:بلیط

بانکوک پاتایا

مدت:۸ شب ۹ روز شروع قیمت:۳٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان سقف قیمت:۴٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان تاریخ اعتبار تور:هر هفته توضیحات:بلیط

تایلند ( بانکوک )

مدت:۸ شب ۹ روز شروع قیمت:۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان سقف قیمت:۴٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان تاریخ اعتبار تور:هر هفته توضیحات:بلیط

تایلند ( بانکوک ) چارتر با نرخ ویژه

مدت:۸ شب ۹ روز شروع قیمت:۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان سقف قیمت:۴٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان تاریخ اعتبار تور:

تایلند ( پاتایا)

مدت:۸ شب ۹ روز شروع قیمت:۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان سقف قیمت:۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان تاریخ اعتبار تور:هر هفته توضیحات:بلیط

تایلند(بانکوک پاتایا)

مدت:۸ شب ۹ روز شروع قیمت:۳٫۰۲۰٫۰۰۰تومان سقف قیمت: .۴٫۹۰۰٫۰۰۰تومان تاریخ اعتبار تور:۲۸ خرداد

تایلند(بانکوک پاتایا)

مدت:۸ شب ۹ روز شروع قیمت:۳٫۵۵۰٫۰۰۰تومان سقف قیمت: .۵٫۴۳۰٫۰۰۰تومان تاریخ اعتبار تور:۱۱به ۱۹تیر

تایلند(بانکوک پوکت)

مدت:۸ شب ۹ روز شروع قیمت:۳٫۵۱۰٫۰۰۰تومان سقف قیمت: .۶٫۵۹۰٫۰۰۰تومان تاریخ اعتبار تور:۲۸ خرداد